UGAT WORKS by Daisuke Nakayama

天使のしっぽ
しっぽ
RICOH GR DIGITAL / GR LENS F-5.9mm 1:2.4


しっぽ
RICOH GR DIGITAL / GR LENS F-5.9mm 1:2.4


しっぽ
RICOH GR DIGITAL / GR LENS F-5.9mm 1:2.4


しっぽ
RICOH GR DIGITAL / GR LENS F-5.9mm 1:2.4


しっぽ
RICOH GR DIGITAL / GR LENS F-5.9mm 1:2.4

| UGAT | 00:59 | comments(0) | trackbacks(0)
天使の指先
中山大輔
RICOH GR DIGITAL / GR LENS F-5.9mm 1:2.4


中山大輔
RICOH GR DIGITAL / GR LENS F-5.9mm 1:2.4


中山大輔
RICOH GR DIGITAL / GR LENS F-5.9mm 1:2.4Pentax MX
ASAHI PENTAX MX + RICHO XR RIKENON 1:2 50mm| UGAT | 00:13 | comments(0) | trackbacks(0)