UGAT WORKS by Daisuke Nakayama

PROTOTYPE UGAT
UGAT
SpecalThanks:
命名byキャシー冬ソナ。

UGAT君、初回試作限定ヴァージョン。
マットブラック単色になります。| - | 22:21 | comments(0) | trackbacks(0)