UGAT WORKS by Daisuke Nakayama

整列!戦車猟兵まるまる2個分隊
GHOST MONKEYS

GHOST MONKEYS

GHOST MONKEYS
まるでドイツ軍ですな。
ん〜なんだか面白くなってきた。
| - | 23:15 | comments(0) | trackbacks(0)